Stamreeks (HAACK) VAN DER GOES Laatst bijgewerkt: 14-09-2004

 

Mijn overgrootmoeder heb ik nooit gekend. Ze heette Anna Ernestina Sophia van der Goes. Oma Hunt noemde mammie haar. Dat was omdat ze was gehuwd met John Parnell Hunt.

1 Heer Arent van der Goes *1110, Ridder bijgenaamd met den Buke

Leefde omstreeks 1140 en voerde een schild van 3 zilveren bokkenkoppen op een veld van keel

2 Heer Arent van der Goes, Ridder +1183

3 Heer Willem van der Goes

Voerde een schild van 3 zilveren bokkenkoppen met gouden hoornen op een veld van sabel

4 Heer Arent van der Goes, Heer in s Heer Aertskerken Heynkensant

5 Heer Gilbert van de Goes, Ridder anno 1293

x Vrouwe Geberge van VAN BRUGDAM

6 Heer Jan van der Goes +1341

x Jonkvrouwe VAN WELDAM

7 Heer Willem van der Goes, Ridder

x dochter van de heer VAN NIJENRODE

8 Heer Willem van der Goes +1399

Schildknaap, Begraven te Utrecht in het klooster van Oudijk

x Liesbet VAN DER HAER

Dochter van de Heer van der Haer, broer van de heer van Woerden

9 Heer Hendrik van der Goes +1460 Schildknaap, bij overlijden ridder

x Margriet VAN ROSSUM

10Pieter van der Goes 1458 eigenaar van 2 huizen te s Gravenhage,

1467 Schepen te s Gravenhage, 1486 procuratiehouder van de Heren van Sint Antonis

x NN de Jode Heer Aertsdr

Gaat verder met volglijst nr. 2

 

Bron: http://home.wanadoo.nl/audeman/vanderGoes.htm#bronnen

Daarin vermelde bronnen:

-          Het geslacht van der Goes, Limburgse Post BV Beegden 1995 (200 exemplaren, aanwezig bij CBG)

-          Nederlands Adelboek 40, 1954

-          Iconografisch bureau, Den Haag

 

1 Witte van der Goes *1450, 1490 te Leuven met de titel Magister aangeduid

2 Mr. Aert van der Goes *1475 Delft +01-11-1545 (70jr)

| 1490 1492 Student te Leuven en Keulen, advocaat en pensionaris Delft, landsadvocaat van Holland

x1 Barbara VAN HERWIJNEN

x2 Margaretha VAN BINCHEM *1476 +25-12-1545 (69jr)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mr. Aert v. d. Goes

Margaretha van Binchem

3 Mr. Adriaen van der Goes *1495 s Gravenhage +05-05-1560 s Gravenhage (65jr)

| 1518 student te Leuven, Landsadvocaat van Holland

|

|

|

|

|

|

|

|

Mr. Adriaan v.d. Goes

Anna van Spangen

x Anna Laurensdr (VAN) SPANGEN 29-10-1530 s Gravenhage

| *1600 +14-04-1548 s Gravenhage (48jr)

| V: Laurens Pieterszn van Spangen

| M: Maria Christiaensdr GOUDT

4 Andries van der Goes *1537 +27-01-1591 Delft (54jr)

| Raad des Koning als rentmeester-generaal van Zuid-Holland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andries van der Goes

x Maria KEYNOOGE 05-07-1563 Antwerpen, *Mechelen

| V: Mr. Mattheus Keynooge

| M: Johanna Jansdr CARPENTIER

5 Adriaan van der Goes *15-03-1581 Delft +25-08-1663 Delft (82jr)

| Heer van Naters en Pancrasgors

| o.a: Burgemeester Delft, raad- en rentmeester generaal van de domeinen van het land van Voorne,

| Bewindhebber VOC (1626-1662)

|

|

|

|

|

|

|

Adriaan v. d. Goes

Adriaan v. d. Goes

Catharina v. d. Burch

x Catharina VAN DER BURCH 23-04-1617 Delft, *27-03-1595 Delft +22-01-1671 Delft (75jr)

| V: Franck Reyersz van der Burch Burgemeester Delft

| M: Agatha Willemsdr VAN DER HOEF

6 zie volgende reeks

 

6Mr. Andries van der Goes *07-05-1620 Delft +04-12-1669 Delft (50jr)

| Heer van Naters en Pancrasgors

| o.a: Stadsprocureur van Brielle, burgemeester van Delft, gedeputeerde in de Staten van Holland en West-

| Friesland, Bewindhebber VOC (1663-1669)

|

|

|

|

|

|

|

|

Mr. Andries v. d. Goes

Machteld Doubleth

x1 Machteld DOUBLETH 20-11-1647 s Gravenhage, *06-08-1631 s Gravenhage +23-10-1652 Delft (21jr)

| V: Philips Doublet, heer van Groeneveld en Moerkerken

| M: Catharina VAN OVERRIJN EN SCHOTERBOSCH

7 Mr. Adriaan van der Goes *20-09-1649 Delft +25-03-1721 Delft (72jr)

| Heer van Naters en Pancrasgors

| o.a: Burgemeester van Delft, gedeputeerde in de Staten van Holland en West-Friesland, gedeputeerde

| ter Staten-Generaal, bewindhebber VOC (1704-1721)

|

|

|

|

|

|

|

|

Mr. Adriaan v. d. Goes

Maria Dulcia Spiering

x Maria Dulcia SPIERING 18-02-1679 Delft

| *08-02-1661 Amsterdam +23-08-1707 Delft (46jr)

| V: Willem Spiering

| M: Cornelia VAN BORSELEN

8 Mr. Franc Van der Goes *18-06-1687 Delft +12-02-1767 s Gravenhage

| o.a: Landdrost van Delfland, stadhouder van de lenen van Brabant en de landen van Overmaze

| x Alida Cornelia van Strijen 23-03-1721 s Gravenhage

| *11-06-1700 s Gravenhage +17-01-1778 s Gravenhage

8 Mr. Cornelis van der Goes *17-09-1688 Delft +08-05-1764 Delft

| o.a: Schepen, Schout en burgemeester van Delft, ontvanger gemenelandsmiddelen over Delft en Delfland

| x Christina Vockesaert 21-10-1721 Delft, *23-02-1693 Delft +03-10-1744 Delft

8 Mr. Willem Adriaan van der Goes *18-03-1696 Delft +17-08-1751 Leiden (55jr)

| Ontvanger gemenelandsmiddelen over Leiden en Rijnland

|

|

|

|

|

|

|

Mr. Willem Adriaan v.d. Goes

Maria Allegonds Meerman

x1 Maria Allegonda MEERMAN 12-06-1718 Leiden

| *30-01-1689 Leiden +17-11-1744 Leiden (56jr)

| V: Mr. Gerard Meerman

| M: Catharina Wijnina VAN RHIJN

9 Mr. Adriaan van der Goes *23-08-1719 Leiden +28-05-1759 Leiden (40jr)

| | Ontvanger gemenelandsmiddelen over Leiden en Rijnland

| | Kapitein schutterij, raadslid, commissaris bank van lening, schepen, weesmeester te Leiden

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

Mr. Adriaan v. d. Goes

| x Magdalena Hester VAN EYS 08-09-1739 Leiden

| | *05-03-1717 Leiden +18-07-1759 Leiden (42jr)

| | V: Daniel van Eys

| | M: Sara DOZY

| 10Mr. Willem Jan van der Goes *21-07-1741 Leiden +30-04-1792 Leiden (51jr)

| | | Secretaris weeskamer Leiden

| | x1 Sara KNIBBE 02-06-1771 Leiden

| | | *06-02-1746 Leiden +11-04-1775 Leiden (29 jr)

| | | V: David Johan Knibbe

| | | M: Maria MUSQUETIER

| | 11Wilhelm Johan van der Goes *20-09-1773 Leiden +21-02-1855 Voorst (81jr) Ontvanger

| | | x Clasina Magdalena HAACK 14-10-1798 Amsterdam

| | | | *06-02-1772 Noordgouwe +11-10-1842 Amsterdam (70jr)

| | | | Was niet van adel, waardoor haar kinderen dat ook niet meer waren en zij zich voortaan | | | | Haack van der Goes moesten noemen. Als straf werd hij door zijn vader naar Indi

| | | | verbannen.

| | | | V: Ds. Petrus Haack *....-....-....... +....-....-.......

| | | | M: Johanna Bal *....-....-........ +....-....-.......

| | | 12Petrus Haack van der Goes *21-10-1799 Amsterdam +22-07-1849 Semarang, NI (50jr)

| | | | Controleur en ontvanger der in- en uitgaande rechten

| | | | Had 9 kinderen, waarvan 3 zoons weer in de adelstand werden verheven

| | | x Jacoba Elisabeth HORNOFF 16-12-1832 Soerakarta, NI (7 kinderen)

| | | | *14-041817 Amsterdam +22-06-1852 Semarang, NI (35jr)

| | | | V: Johan Gerard Hornoff uit Breslau, DLD

| | | | M: Regina Wilhelmina DU CHATIN

| | | 13Ernestina Jacoba Carolina H vd G *21-03-1834 Semarang, NI +02-04-1890 Batavia, NI

| | | | x Johan Willem Constantijn Kern 10-02-1857 Semarang, NI

| | | | *1837 Officier Regiment Solo 2de peloton

| | | 13Philippine Johanna Petronella H vd G *21-03-1834 Semarang, NI

| | | | +31-10-1921 Djokjakarta, NI

| | | | x1 Hendrik Hermanus Lieftink 30-08-1850 Semarang, NI #13-02-1871 Djokjakarta, NI

| | | | x2 Willem Pieter van Oort 15-12-1871, Pati, NI

| | | 13Jhr. Petrus Willem (Haack) van der Goes *10-05-1835 Semarang, NI

| | | | | +02-03-1918 Oegstgeest (83jr)

| | | | | Architect 1e kl. waterstaat in Ned.-Indi.

| | | | | Werd bij Koninklijk Besluit Nr. 19 van 09-01-1884 in de adelstand verheven en mocht

| | | | | zich weer van der Goes noemen.

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | x1 Anna Wilhelmina Johanna HORROCKS 15-03-1856 Semarang, NI

| | | | | *30-11-1836 Gagatan, Soerakarta, NI +03-03-1882 Semarang, NI (45 jr)

| | | | | V: Ramsay Horrocks

| | | | | M: Entak

| | | | 142 dochters, overleden voor 1884

| | | | 14Jvr. Anna Ernestina Sophia (Haack) van der Goes *25-01-1857 Semarang, NI

| | | | | | +13-11-1925 Semarang, NI (69jr)

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | x John Parnell HUNT 05-01-1874 Semarang, NI Alg. Ontvanger s Lands Kas

| | | | | *27-08-1854 Semarang, NI +29-06-1894 Den Haag (40jr)

| | | | | Zie stamreeks HUNT

| | | | # 11-05-1864 Semarang, NI

| | | | x2 Maria Louise Milar 07-05-1866 Poerwakarta, NI

| | | | | *30-06-1844 Makassar, NI +08-12-1922 Leiden

| | | | 148 kinderen

| | | 13Karel Hendrik Adriaan H v d G *15-03-1837 Semarang, NI +01-02-1915 Soekaboemi, NI

| | | | Kapitein Infanterie KNIL, Werd bij Koninklijk Besluit Nr. 19 van 09-01-1884 in de

| | | | adelstand verheven, maar deze is vervallen wegens niet lichten.

| | | 13Jhr. Willem Jan v d G *10-09-1839 Semarang, NI +21-03-1908 Scheveningen

| | | | | Officier in het leger. Werd bij Koninklijk Besluit Nr. 19 van 09-01-1884 in de

| | | | | adelstand verheven en mocht zich weer van der Goes noemen.

| | | | x Henriette Cornelia Ungerer 11-04-1868 Padang, NI

| | | | 14Phillippine Henriette Cornelia v d G *03-04-1869 Padang, NI Jong overleden

| | | 13Clasina Magdalena Maria H v d G *02-07-1842 Semarang, NI +22-10-1874 Pati, NI

| | | | x Hendrik Hermanus Lieftink 21-10-1872 Kedal, NI

| | | 13Jacoba Magdalena Charlotte H v d G *22-07-1845 Semarang, NI

| | | +11-02-1927 Temanggoeng, NI

| | | x J. M. Ch. Klor

| | x2 Jacomina Elisabeth van Immerseel 02-11-1776 Leiden

| | *12-12-1748 Leiden +29-12-1784 Leiden

| 10Jhr. Mr. Daniel Adriaan Meerman van der Goes *05-02-1748 Leiden +07-12-1805 Utrecht

| 2de advocaat van de VOC, pensionaris van Amsterdam, lid Wetgevend Lichaam van Holland

| x Jacoba Petronella van Reenen 30-06-1776 s Gravenhage

| *01-06-1749 s Gravenhage +01-07-1815 Utrecht

x2 Johanna van Almonde 18-03-1749 Brielle

*03-12-1713 Breda +29-09-1784 Leiden

 

Legenda:

* Doop (vr 1812), geboorte (vanaf 1812)

x Trouwen (vr 1812), huwelijk (vanaf 1812)

(x) Ondertrouw

# Gescheiden

+ Begraven (vr 1812), overlijden (vanaf 1812)

 

Bronnen:

Bron: Burgerlijke Stand Ned. Indi (1822-1923)

Bron: Nederlands Adelsboek 1993, letter G, pag. 262 t/m 302

 

N.B: de leeftijden zijn afgerond